Το περιεχόμενο της σελίδας προσωρινά δεν είναι διαθέσιμο.

 

 

Σε συμμόρφωση με το νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016] που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25/05/2018, η πρόσβαση των χρηστών της ιστοσελίδας μας στα αρχεία που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα πελατών μας αναστέλλεται έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία συλλογής εγκρίσεων χρήσης / αξιοποίησης του σχετικού υλικού από τους πελάτες μας.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.